Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

ייִדישע ווערבן וואָס מע לערנט אויפֿן ערשטן עטאַפּ.טייל 1
Yiddish verbs for study at the 1st stage. Part 1
פעלי שפת יידיש הנלמדים בשלב הראשון. חלק 1
Глаголы идиш, изучаемые на I этапе. Часть 1

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит

русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
номер файла
טעקע-נומער
file No.
מספר קובץ
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
убегать, убежать, сбежать run away, escape

לברוח, להימלט

13

איז אַנטלאָפֿן

אַנטלויף

antlOyfn
антлОйфн

אַנטלויפֿן

извинять, извинить, прощать, простить excuse, forgive, pardon

לסלוח, למחול, לחנון

14

האָט אַנטשולדיקט

אַנטשולדיק

ant'shUldikn
антшУлдикн

אַנטשולדיקן

работать work

לעבוד

19

האָט געאַרבעט

אַרבעט, אַרבעטסט, אַרבעט, אַרבעטן, אַרבעט

Arbetn
Арбэтн

אַרבעטן

встречать, встретить meet, encounter

לפגוש

23

האָט באַגעגנט

באַגעגן, באַגעגנסט, באַגעגנט, באַגעגענען, באַגעגנט

bagEgenen
багЕгенэн

באַגעגענען

приветствовать; радушно/торжественно встречать; поздравлять, поздравить greet, welcome; acclaim, hail, salute

לברך, לקבל/לקדם בברכה

24

האָט באַגריסט

באַגריס, באַגריסט, באַגריסט, באַגריסן, באַגריסט

bagrIsn
багрИсн

באַגריסן

(с)прятать, скры(ва)ть, утаи(ва)ть; (по)хоронить hide, conceal, keep a secret (from smb.); bury

להסתיר, לטמון, להטמין, להחביא, להצניע; לקבור

24

האָט באַהאַלטן

באַהאַלט, באַהאַלטסט, באַהאַלט, באַהאַלטן, באַהאַלט

bahAltn
баhАлтн

באַהאַלטן

посещать, посетить, навещать, навестить; обыск(ив)ать visit, call upon; search (a person)

לבקר אצל; לערוך

24

האָט באַזוכט

באַזוך

bazUxn
базУхн

באַזוכן

значить, означать mean, signify, denote

להתפרש, להיות בעל משמעות, לשמש סימן

25

האָט באַטט

באַטט, באַטטסט, באַטט, באַטטן, באַטט

batAytn
батАйтн

באַטטן

заметить, замечать; пометить, помечать; обращать/обратить внимание на; (с)делать замечание notice, pay attention to; remark, comment

לשים לב, להבחין, להעיר, לסמן

26

האָט באַמערקט

באַמערק

bamErkn
бамЭркн

באַמערקן

применять, применить, использовать use, employ

להשתמש, ליישם

26

האָט באַנוצט/באַניצט

באַנוץ/באַניץ

ban|U/I|cn
бан|У/И|цн

באַנוצן/באַניצן

оплачивать, (о)платить, заплатить pay, remunerate

לשלם, לגמול

27

האָט באַצאָלט

באַצאָל

bacOln
бацОлн

באַצאָלן

получать, получить get, obtain, receive, accept

לקבל

27

האָט באַקומען

באַקום

bakUmen
бакУмэн

באַקומען

печь, выпекать bake

לאפות

27

האָט געבאַקן/געבאַקט

באַק

bakn бакн

באַקן

решать, решить; постановлять, постановить decide, resolve

להחליט

28

האָט באַשלאָסן

באַשליס, באַשליסט, באַשליסט, באַשליסן, באַשליסט

bashlIsn
башлИсн

באַשליסן

опис(ыв)ать; испис(ыв)ать, покры(ва)ть писаниной describe; put writing upon, cover with writing

לתאר; לכתב, לכסות בכתיבה

29

האָט באַשריבן

באַשרײַב

bashrAybm
башрАйбм

באַשרײַבן

строить build, construct

לבנות

29

האָט געבויט

בוי

bOyen бОен

בויען

оста(ва)ться stay, remain

להישאר

30

איז געבליבן

בלײַב

blaybm
блайбм

בלײַבן

(по)просить ask, request, bid, beg

לבקש; להתחנן, להפציר

30

האָט געבעטן

בעט, בעטסט, בעט, בעטן, בעט

betn
бэтн

בעטן - I

благословлять, благословить, (про)читать благословение bless; say a benediction

לברך, להגיד ברכה

30

האָט געבענטשט

בענטש

benchn
бэнчн

בענטשן

тосковать, скучать miss; long

להתגעגע

30

האָט געבענקט

בענק

bEynken
бЭйнкен

בענקען

жарить roast, broil

לטגן, לצלות

30

האָט געבראָטן

בראָט, בראָטסט, בראָט, בראָטן, בראָט

brotn
бротн

בראָטן

ломать; рвать, блевать break; vomit

לשבור; להקיא

30

האָט געבראָכן

ברעך

brexn
брэхн

ברעכן

приносить, принести bring, fetch

להביא

30

האָט געבראַכט/געברענגט

ברענג

brEyngen
брЭйнген

ברענגען

гореть, пылать burn, be on fire

לבעור; לדלוק

30

האָט געברענט

ברען

brEnen
брЭнэн

ברענען

идти, ходить go, walk

ללכת

31

איז געגאַנגען

גײ, גייסט, גייט, גײען, גייט

geyn
гейн

גײן

лить pour; cast, mold

למזוג, לשפוך; לצקת

31

האָט געגאָסן

גיס, גיסט, גיסט, גיסן, גיסט

gisn
гисн

גיסן

(по)верить; считать, полагать believe

להאמין

32

האָט געגלײבט

גלייב

gleybm
глэйбм

גלייבן

да(ва)ть give

לתת

32

האָט געגעבן

גיב, גיסט, גיט, גיבן, גיט

gebm
гебм

געבן

помнить; поминать remember

לזכור

32

האָט געדענקט

געדענק

gedEynken
гедЭйнкен

געדענקען

находить, найти find, locate

למצוא, לגלות

33

האָט געפֿונען

געפֿין

gefInen
гефИнэн

געפֿינען

нравиться please, appeal to; like

למצוא חן בעיני

33

איז געפֿעלט

געפֿעל

gefEln
гефЭлн

געפֿעלן

случаться, случиться, происходить, произойти happen, occur

לקרות, להתרחש

33

איז געשען

געשע, געשעסט, געשעט, געשעען, געשעט

geshEn
гешЕн

געשען

готовить prepare; stage

להכין

33

האָט געגרייט

גרייט, גרייטסט, גרייט, גרייטן , גרייט

greytn
грэйтн

גרייטן


Loading...
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

2, 3, 4, 5
Rambler's Top100 Яндекс цитирования