Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

ייִדישע ווערבן וואָס מע לערנט אויפֿן ערשטן עטאַפּ.טייל 5
Yiddish verbs for study at the 1st stage. Part 5
פעלי שפת יידיש הנלמדים בשלב הראשון. חלק 5
Глаголы идиш, изучаемые на I этапе. Часть 5

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит


זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
Loading...
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
номер файла
טעקע-נומער
file No.
מספר קובץ
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
варить; готовить (пищу) cook

לבשל, להכין

האָט געקאָכט

קאָך

koxn
кохн

קאָכן

мочь; быть в силах / состоянии can, be able to

להיות מסוגל/מוכשר, יכול

האָט געקאָנט

קאָן, קאָנסט, קאָן, קאָנען, קאָנט

kOnen
кОнэн

קאָנען

купить, покупать buy, purchase

לקנות

האָט געקויפֿט

קויף

koyfn
койфн

קויפֿן

приходить, прийти come

לבוא

איז געקומען

קום

kUmen
кУмэн

קומען

смотреть, глядеть look (at)

להסתכל, להביט

האָט געקוקט

קוק

kukn
кукн

קוקן

целовать kiss

לנשוק, לנשק

האָט געקושט

קוש

kushn
кушн

קושן

знать, быть знакомым с; уметь know how to; know in person

לדעת, להכיר

האָט געקענט

קען, קענסט, קען, קענען, קענט

kEnen
кЕнэн

קענען

лезть, лазить; ползать, ползти climb; crawl

לזחול; לטפס

איז געקראָכן

קריך

krixn
крихн

קריכן

отдыхать, почивать; покоиться, быть похороненным rest, repose; be buried

לנוח; להיות קבור

האָט גערוט

רו

rU'en
рУэн

רוען

звать; призывать call; page

לקרוא; לזעוק

האָט גערופֿן

רוף

rufn
руфн

רופֿן

ездить/ехать верхом ride

לרכב

איז געריטן

רײַט, רײַטסט, רײַט, רײַטן, רײַט

raytn
райтн

רײַטן

курить; коптить smoke

לעשן

האָט גערייכערט

רייכער

rEyxern
рЭйхэрн

רייכערן

чистить clean, purify

לנקות, לטהר

האָט גערייניקט

רייניק

rEynikn
рЭйникн

רייניקן

рвать; драть; нарывать tear, rip

לקרוע, לקטוף

האָט געריסן

רײַס, רײַסט, רײַסט, רײַסן, רײַסט

raysn
райсн

רײַסן

говорить, разговаривать speak, talk

לדבר

האָט גערעדט

רעד

redn
рэдн

רעדן

рекомендовать recommend

להמליץ

האָט רעקאָמענדירט

רעקאָמענדיר

rekomendIrn
рэкомэндИрн

רעקאָמענדירן

молчать be silent, keep silence

לשתוק

האָט געשװיגן

שװײַג

shvaygn
швайгн

שװײַגן

плавать, плыть swim; sail

לשחות; לשוט

איז געשװוּמען

שווים

shvImen
швИмэн

שװימען

происходить, быть родом; вытекать (из) stem, come/emanate (from), be descended/derived

לבוא מ (במקור), לנבוע, להשתלשל

האָט געשטאַמט

שטאַם

shtAmen
штАмэн

שטאַמען

умирать, умереть die

למות

איז געשטאָרבן

שטאַרב

shtarbm
штарбм

שטאַרבן

стоять stand

לעמוד

איז געשטאַנען

שטיי, שטייסט, שטייט, שטייען, שטייט

shteyn
штэйн

שטיין

ставить set, place, put

להציב, להעמיד, לשים

האָט געשטעלט

שטעל

shteln
штэлн

שטעלן

мешать, препятствовать disturb, interfere

להפריע

האָט געשטערט

שטער

shteln
штэлн

שטערן

посылать, отправлять send, post, mail

לשלוח

האָט געשיקט

שיק

shikn
шикн

שיקן

бить, колотить beat

להכות, להרביץ

האָט געשלאָגן

שלאָג

shlogn
шлогн

שלאָגן

спать sleep

לישון

איז געשלאָפֿן

שלאָף

shlofn
шлофн

שלאָפֿן

улыбаться, улыбнуться smile

לחייך

האָט געשמייכלט

שמייכל

shmEyxlen
шмЭйхлэн

שמייכלען

дарить; прощать, амнистировать present, donate; pardon, forgive

לתת במתנה, להעניק; לסלוח, לחון

האָט געשאָנקען/געשענקט

שענק

shEynken
шЕйнкен

שענקען

гулять go for a walk, hike

לטייל

האָט שפּאַצירט

שפּאַציר

shpacIrn
шпацИрн

שפּאַצירן

играть play, act

לשׂחֵק, לנגן

האָט געשפּילט

שפּיל

shpiln
шпилн

שפּילן

прыгать jump, hop

לקפוץ

איז געשפּרונגען

שפּרינג

shprIngen
шпрИнген

שפּרינגען

писАть write

לכתוב

האָט געשריבן

שרײַב

shraybm
шрайбм

שרײַבן

кричать, вопить shout, cry, yell, bray

לצעוק, לצרוח

האָט געשריִען/געשריגן

שרײַ

shrAyen
шрАен

שרײַען

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4
Rambler's Top100 Яндекс цитирования