וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 45
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 45
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 45
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 45

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс
http://medium.com/@choco.lite.pret/choco-lite-opinie-koktajl-cena-apteka-odchudzanie-d71ff4776f99
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות נ
See index of all the verbs beginning with נ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות נ
См. указатель всех глаголов на букву נ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
Loading...
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единс. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
насмехаться, высмеивать, глумиться mock; deride, ridicule

ללעוג, ללעוג, ל(עשות)צחוק מ

3

האָט חוזק געמאַכט

מאַך חוזק, מאַכסט חוזק, מאַכט חוזק, מאַכן חוזק, מאַכט חוזק

xOyzek maxn
хОйзэк махн

חוזק מאַכן

подозревать, заподозрить suspect (of)

לחשוד

3

האָט חושד געווען

בין חושד, ביסט חושד, איז חושד, זײַנען/זענען חושד, זײַט/זענט חושד

xOyshed zayn
хОйшед зайн

חושד זײַן

повторять, заучивать, зубрить repeat; cram

לחזור על, לשנן

3

האָט געחזרט

חזר, חזרסט, חזרט, חזרן, חזרט

xAzern
хАзэрн

חזרן

добывать средства на пропитание, зарабатывать на жизнь make a living

להתפרנס מ

4

האָט חיונה געצויגן

צי חיונה, ציסט חיונה, ציט חיונה, ציִען חיונה, ציט חיונה

xeyUne cI'en
хэЮнэ цИен

חיונה ציִען

шутить, острить, хохмить crack jokes, be witty/ facetious

למתלוצץ; להתחכם

3

האָט זיך געחכמעט

חכמה זיך, חכמהסט זיך, חכמהט זיך, חכמהנען זיך, חכמהט זיך

xOxme(ne)n zix
хОхмэ(нэ)н зих

חכמה(נע)ן זיך

мечтать, грезить (day)dream

לחלום

3

האָט געחלומט

חלום, חלומסט, חלומט, חלומען, חלומט

xOlemen
хОлэмэн

חלומען

сниться; видеть во сне dream (at night)

לחלום חלום

3

האָט זיך געחלומט

חלום זיך

zix + зих

חלומען זיך

падать/упасть в обморок; сильно/страстно желать, разг. сохнуть (по) faint; die (emotionally - down/off); crave (for)

להתעלף; למות על

3

האָט געחלשט

חלש, חלשסט, חלשט, חלשן, חלשט

xAleshn
хАлэшн

חלשן

кокетничать, флиртовать; заигрывать (с кем-л.) flirt, coquette

להתחנחן, לפלרטט; להתחיל עם

4

האָט זיך געחנדלט

חנדל זיך, חנדלסט זיך, חנדלט זיך, חנדלען זיך, חנדלט זיך

xEyndlen zix
хЭйндлэн зих

חנדלען זיך

льстить, заискивать; низкопоклонничать, раболепствовать flatter; fawn

להחניף, להתחנף; להתרפס

3

האָט געחנפֿעט

חנפֿע, חנפֿעסט, חנפֿעט, חנפֿענען, חנפֿעט

xAnf(en)en
хАнф(эн)эн

חנפֿ(ענ)ען

разрушиться, развалиться; быть опустошенным/разоренным be(come) destroyed / ruined / devastated

להיחרב, להיהרס

3

איז חרובֿ געוואָרן

ווער חרובֿ, ווערסט חרובֿ, ווערט חרובֿ, ווערן חרובֿ, ווערט חרובֿ

xOrev vern
хОрэв вэрн

חרובֿ ווערן

разрушить, развалить, разворотить; опустошить, разорить; разнести destroy, ruin, devastate, wreck, ravage

להחריב, להרוס

3

האָט חרובֿ געמאַכט

מאַך חרובֿ, מאַכסט חרובֿ, מאַכט חרובֿ, מאַכן חרובֿ, מאַכט חרובֿ

xOrev maxn
хОрэв махн

חרובֿ מאַכן

жениться; выходить/выйти замуж marry, get married

להתחתן

2

האָט חתונה געהאַט

האָב חתונה, האָסט חתונה, האָט חתונה, האָבן חתונה, האָט חתונה

xAsene hobm
хАсэнэ hобм

חתונה האָבן

женить; выда(ва)ть замуж marry off, give in marriage

לחתן, להשיא

3

האָט חתונה געמאַכט

מאַך חתונה, מאַכסט חתונה, מאַכט חתונה, מאַכן חתונה, מאַכט חתונה

xAsene maxn
хАсэнэ махн

חתונה מאַכן

подпис(ыв)ать sign

לחתום

2

האָט געחתמעט

חתמע, חתמעסט, חתמעט, חתמענען, חתמעט

xAsm(en)en
хАсм(эн)эн

חתמ(ענ)ען

обручиться, стать женихом и невестой become engaged

להתארס

3

איז חתן-כּלה געוואָרן

ווער חתן-כּלה, ווערסט חתן-כּלה, ווערט חתן-כּלה, ווערן חתן-כּלה, ווערט חתן-כּלה

xosn-kAle vern
хосн-кАлэ вэрн

חתן-כּלה ווערן


These are verbs of Hebrew or Aramaic origin which are spelled historically, not phonetically
אלה פעלים ממוצא עברי או ארמי שכתיבם אינו פונטי אלא היסטורי
Это глаголы древнееврейского происхождения, пишущиеся не фонетически, а по историческому принципу
זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Rambler's Top100 Яндекс цитирования